Wywiad gospodarczy

Prowadzenie interesów biznesowych z uwagi na wymiar materialny charakteryzuje się ryzykiem, które każdy przedsiębiorca ponosi i jest jego świadomy. Ryzyko to jednak można w znaczny sposób zminimalizować, poprzez uzyskanie wielu informacji o kontrahencie w czasie podejmowania decyzji o współpracy, jak też na etapie zawierania umowy. Sporządzane pisemne raporty powstałe na podstawie analizy podmiotu gospodarczego, pozwalają w jednoznaczny sposób określić aktualny stan spółek. Przeprowadzamy następujące ustalenia:

  • badanie przeszłości firm
  • zbieranie opinii o kontrahencie
  • ocena wiarygodności składanych dokumentów
  • ujawnienie majątku ukrytego
  • ustalenie sytuacji prawnej kontrahentów
  • sprawdzenie wiarygodności kredytobiorców
  • ustalanie danych właścicieli
  • ustalanie powiązane z innymi podmiotami
  • sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, w tym weryfikacja stanu majątkowego oraz kondycji finansowej