SPRAWDZANIE ŚRODOWISKA
DZIECI

Środowisko, w którym funkcjonują dzieci, a w szczególności młodzież jest niezwykle istotne 
z wychowawczego punktu widzenia. Młodzież kształtuje swoje zachowania poprzez wzorce wyniesione z domu, a środowisko rówieśników, w którym przebywają ma duże znaczenie w procesie ich wychowania.

Młodzi ludzie szukając różnego rodzaju doznań, często sięgają po używki takie jak narkotyki czy dopalacze. Towarzystwo, w którym przebywają, może skutecznie źle wpływać na Nasze dzieci.

Utrudniony kontakt z dzieckiem, które w wieku dojrzewania jest szczególnie wrażliwe na zakazy i próby dyscyplinowania, powoduje, że więzi rodzinne zostają mocno nadszarpnięte. Czas oczekiwania, że sytuacja sama się rozwiąże, może zostać bezpowrotnie zaprzepaszczony. Nie warto czekać, należy podjąć działania, które spowodują ustalenie źródła problemów.

Detektywi, którzy są fachowcami z zakresu psychologii i socjotechniki, dyskretnie i poufnie przeprowadzą obserwację, a także dobiorą odpowiednie metody aby uzyskać wiarygodne informacje. Otrzymacie Państwo kompletne ustalenia detektywistyczne, które pozwolą Wam na podjęcie odpowiednich decyzji.