Ochrona osobista – VIP

Ofertę swoją kierujemy zarówno do osób ściśle związanych z biznesem i polityką, jak też do osób, które czują się zagrożone i potrzebują zapewnienia profesjonalnej ochrony osobistej.

Ochrona osobista zawsze poparta jest wcześniejszą analizą potencjalnych zagrożeń, która pozwala nam określić ilość sił i środków potrzebnych do maksymalnego zabezpieczenia osoby ochranianej i jej rodziny, przy jednoczesnym zminimalizowaniu utrudnień wynikających z zapewnieniem profesjonalnej ochrony osobistej. Przeprowadzamy kompleksowe działania w miejscu zamieszkania, pracy,  w czasie spotkań, a także w czasie wyjazdów służbowych i prywatnych.