WERYFIKACJA PRACOWNIKÓW

Zatrudnianie odpowiednich pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności w dzisiejszej sytuacji na rynku pracy gdy trudno jest pozyskać dobrego pracownika, wymaga
od pracodawcy podjęcia dodatkowych zabiegów, które pozwolą na weryfikację CV i informacji uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Często bowiem zdarza się, że kandydaci na pracowników, piszą i mówią nieprawdę, a to z kolei wiąże się z tym, że mają powód do ukrycia prawdziwej historii zatrudnienia.

CZYNNOŚCI

Weryfikacji poddajemy zarówno szeregowych pracowników jak też z kadry średniego i wyższego stopnia.
Mając powyższe na uwadze, przeprowadzamy następujące sprawdzenia:

  • sprawdzanie przeszłości osób
  • ustalanie miejsc pracy
  • przeprowadzamy wywiad z byłym pracodawcą, wywiad środowiskowy
  • kontrola zwolnień lekarskich