Weryfikacja pracowników

Zatrudnianie odpowiednich pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności w dzisiejszej sytuacji na rynku pracy gdy trudno jest pozyskać dobrego pracownika, wymaga od pracodawcy podjęcia dodatkowych zabiegów, które pozwolą na weryfikację  CV i informacji uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Często bowiem zdarza się, że kandydaci na pracowników, piszą i mówią nieprawdę, a to z kolei wiąże się z tym, że mają powód do ukrycia prawdziwej historii zatrudnienia.
Weryfikacji poddajemy zarówno szeregowych pracowników jak też z kadry średniego i wyższego stopnia.

Mając powyższe na uwadze, przeprowadzamy następujące sprawdzenia:

  •    sprawdzanie przeszłości osób
  •    ustalanie miejsc pracy
  •    przeprowadzamy wywiad z byłym pracodawcą, wywiad środowiskowy
  •    kontrola zwolnień lekarskich