Sprawy rodzinne

Zdarza się, że w czasie trwania spraw rozwodowych, spadkowych jak i po formalnym ich zakończeniu, rodziny mogą czuć się zagrożone, ewentualnym agresywnym zachowaniem jednej ze stron. Dodatkowo potrzebują w tym czasie poczucia bezpieczeństwa i „wyciszenia” powstałych konfliktów. Dlatego też proponujemy odpowiedni sposób zabezpieczenia rodziny wraz z domostwem.

Osoby biorące udział w tego typu sprawach cechują się odpowiednim przygotowaniem jak też wysoką kulturą osobistą i nienagannymi manierami.Są to zarówno detektywi  (kobiety, mężczyźni) jak i psychologowie.

Posiadając odpowiednie doświadczenie, a także zdobytą praktykę, proponujemy Państwu również weryfikację osób, które starają się o posadę opiekunki do dziecka.

Wykonywane przez nas czynności to:

  • ustalenie faktycznego stanu rzeczy z jednoczesnym określeniem sposobu działania
  • zabezpieczanie spotkań przy użyciu sprzętu audio-video, bądź też przy udziale naszego pracownika, względnie obie te formy jednocześnie
  • ustalanie i weryfikacja danych dotyczących opiekunki dla dziecka