SPRAWY RODZINNE

Zdarza się, że w czasie trwania spraw rozwodowych, spadkowych jak i po formalnym ich zakończeniu, rodziny mogą czuć się zagrożone, ewentualnym agresywnym zachowaniem jednej  ze stron. Dodatkowo potrzebują w tym czasie poczucia bezpieczeństwa i „wyciszenia” powstałych konfliktów. Dlatego też proponujemy odpowiedni sposób zabezpieczenia rodziny wraz z domostwem.

 

Osoby biorące udział w tego typu sprawach cechują się odpowiednim przygotowaniem jak też wysoką kulturą osobistą  i nienagannymi manierami. Są to zarówno detektywi (kobiety, mężczyźni) jak i psychologowie. Posiadając odpowiednie doświadczenie, a także zdobytą praktykę, proponujemy Państwu również weryfikację osób, które starają się o posadę opiekunki do dziecka.

CZYNNOŚCI

Wykonywane przez nas czynności to:

  • ustalenie faktycznego stanu rzeczy z jednoczesnym określeniem sposobu działania
  • zabezpieczanie spotkań przy użyciu sprzętu audio-video, bądź też przy udziale naszego pracownika, względnie obie
    te formy jednocześnie
  • ustalanie i weryfikacja danych dotyczących opiekunki
    dla dziecka