POSZUKIWANIA OSÓB

Osoby zaginione bądź też ukrywające się, poszukiwane są przez Naszych detektywów w oparciu o stosowanie praktycznych metod poszukiwawczych i odbywają się na wielu płaszczyznach prowadzonych czynności.

 

Systematycznie i metodycznie uzyskujemy informacje, które następnie analizujemy i wytyczamy kierunek dalszych działań. Ściśle współpracujemy z rodziną osoby zaginionej (lub ukrywającej się), która na bieżąco informowana jest o postępach w prowadzonej sprawie.