... ...

Kto decyduje się na pracę jako prywatny detektyw?

Prywatny detektyw to specjalista, do którego zgłaszają się zarówno żony podejrzewające mężów o zdradę, jak i przedsiębiorcy poszukujący informacji o pracowniku. Niestety, zwykle nie wygląda to tak, jak zostało przedstawione w telewizji. Czy ta praca jest dla Ciebie? 

praca detektyw

Czym zajmuje się prywatny detektyw?

1. Wykrywanie zdrad małżeńskich i partnerskich — detektyw obserwuje niewiernych małżonków, ustalając zwyczaje oraz profilując ich. Dokumentuje, w jaki sposób dochodzi do zdrady. Profesjonalny detektyw dąży również do ustalenia danych kochanka czy kochanki, aby później „zaprosić” ich na sprawę rozwodową w charakterze świadka. Na zakończenie czynności klient otrzymuje pisemne sprawozdanie końcowe, będące formą raportu, które można swobodnie wykorzystać w sprawie rozwodowej w sądzie.

2. Wywiad gospodarczy, nieuczciwa konkurencja — prywatni detektywi prowadzą czynności w celu wykrycia nieuczciwych i nielegalnych działań ze strony firm konkurencyjnych. Tutaj często udział biorą skorumpowani pracownicy zlecedoniawcy, którzy za otrzymywane korzyści majątkowe i osobiste wynoszą, a następnie sprzedają informacje do konkurencji. Detektywi dokonują ustaleń związanych z faktycznym majątkiem analizowanej firmy, a także ustalają dostawców towarów czy usług wraz z miejscem ich zbytu.

4. Weryfikacja pracowników — biura i agencje detektywistyczne sprawdzają kandydatów pod kątem wcześniejszego doświadczenia zawodowego oraz prawdziwości informacji zawartych w CV. Detektywi weryfikują aktualnych pracowników również pod kątem reputacji wśród klientów firmy, a także ich uczciwości i lojalności pracowniczej. Kandydaci na pracowników są analizowani  pod kątem prawdomówności w składanych oświadczeniach, a także reputacji u byłych pracodawców.

5. Ochrona osobista VIP — dotyczy to przede wszystkim osób, które czują się zagrożone lub potrzebują odpowiedniego zabezpieczenia swojej osoby i najbliższej rodziny czy współpracowników (zarówno osoby prywatne, jak i publiczne: biznesmeni, prezesi firm, politycy, muzycy, aktorzy itp.). W pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt bezpieczeństwa, który jest punktem wyjścia, aby właściwie oszacować ryzyko i dobrać odpowiednie formy, siły i środki.

3. Sprawy rodzinne — mogą to być np. rozwody, sprawy o opiekę nad dziećmi, weryfikacja środowiska, w jakim przebywają dzieci, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, stalking i uporczywe nękanie.

Historia zawodu detektywa w Polsce

Postępujący rozwój miast i wzrost złożoności życia społecznego przyczyniły się do powstania agencji detektywistycznych — już w XX w. Dawniej działały one w bardziej ograniczonym zakresie, a obecnie specjalizują się w wielu różnych obszarach życia, prowadzą sprawy rodzinne, śledztwa korporacyjne oraz dochodzenia w sprawach kryminalnych. Specjaliści wykorzystują przy tym zaawansowane technologie.

Obecnie branżę regulują różnego rodzaju akty prawne. Jednym z nich jest np. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r.o usługach detektywistycznych. Określa ona zasady wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie, a także „prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych”.

Motywacje — dlaczego ludzie decydują się na karierę w detektywistyce?

  1. Potrzeba pomagania innym. Detektywi pracują nad sprawami, które mają istotny wpływ na życie klientów zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Chęć ustalenia faktów, zdemaskowania kłamstwa i rozwiązania trudnych problemów rodzinnych czy biznesowych mogą stanowić silną motywację dla tych, którym zależy na poprawie jakości funkcjonowania drugiego człowieka.
  2. Chęć pracy w ciekawym środowisku. Praca detektywa jest ciekawa, dynamiczna i nieprzewidywalna. Rozpiętość prowadzonych spraw — od rodzinnych przez gospodarcze po kryminalne — powoduje, że jest to zajęcie dla osób spostrzegawczych, dynamicznych, opanowanych, lubiących umiarkowane ryzyko i zmienność sytuacji.
  3. Analityczny umysł, szkolenia, a sprawność fizyczna. Niektórych ludzi cechuje naturalna skłonność do analizowania faktów, łączenia ze sobą kawałków układanki i rozwiązywania problemów. Dla nich detektywistyka może być sposobem na wykorzystanie tych umiejętności w pracy. 
praca detektyw

Poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydaci uczą się właściwych zachowań, sposobu myślenia, elastyczności, kreatywności, odpowiedzialności i dyscypliny. Istotne są też aktywność fizyczna i higiena życia. Pilnując tych aspektów, zapewniamy sobie jednocześnie sprawność całego organizmu w czasie długich obserwacji czy działań po kilkadziesiąt godzin. Wytrenowane ciało potrafi znieść więcej niedogodności, zachowując tym samym właściwą ostrość umysłu. Odpowiednia ilość snu, niestosowanie używek i  właściwe odżywianie przyczyniają się do rzetelności i efektywności. Dzięki temu łatwiej też jest radzić sobie ze stresem.

Wyzwania i pułapki zawodu — inna strona pracy detektywa

Praca detektywa — jak każda inna — ma swoje wady. Dużym minusem jest na przykład narażenie na wysoki poziom stresu. Skomplikowane sytuacje wymagają trudnych decyzji. Nie zawsze będą one dobre dla danej sytuacji i nie zawsze będzie można poprawić swoje działanie. To rodzi określone konsekwencje względem swojego zleceniodawcy, a zleceniodawcy względem klienta. 

Co więcej, rozwiązywanie poważnych problemów rodzinnych, demaskowanie zdrad małżeńskich czy przestępstw, a także poszukiwanie osób zaginionych, w tym często dzieci, może prowadzić do emocjonalnego wyczerpania. Ponadto niektóre zlecenia wiążą się z realnym niebezpieczeństwem. Grozi ono nie tylko klientowi, lecz także specjaliście pracującemu przy sprawie. Ryzykowne są śledztwa względem osób już karanych lub tych, wobec których prowadzone były czynności przez służby państwowe.

Praca w zespole doświadczonych detektywów i wsparcie ich działań powoduje jednak, że ryzyko jest szacowane i pozostaje na akceptowalnym poziomie. Radzenie sobie ze stresem to indywidualna sprawa, ale posiadamy wypracowane własne metody i wspieramy swoich współpracowników opieką psychologiczną.

praca detektyw

Perspektywy zawodowe — przyszłość pracy w detektywistyce

Postęp technologiczny ma istotny wpływ na pracę detektywów. Oznacza on jednak nie tylko więcej możliwości działania w celu wykrycia przestępstw, lecz także więcej okazji do nieprzestrzegania prawa. To właśnie z tego powodu detektywistyka jest niezwykle przyszłościową dziedziną. Specjaliści muszą jednak pamiętać o potrzebie dostosowywania się do nieustannie zachodzących zmian, a także o rozwoju swoich umiejętności w obszarze nowych technologii.

Jeśli interesuje Cię praca detektywa i chcesz zwiększyć swoje szanse na pozyskanie klientów w przyszłości, możesz wyspecjalizować się w stosunkowo świeżych dziedzinach, takich jak cyberdetektywistyka czy analiza pozyskanych z sieci danych.

Podsumowanie — czy praca detektywa jest dla Ciebie?

Nie każdy może zostać detektywem, dlatego — zanim zdecydujesz się pójść w tym kierunku — rozważ wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, czy cechuje Cię odporność psychiczna na stres, a także sytuacje niebezpieczne. Ważna jest również elastyczność w działaniu — musisz bowiem szybko i bez wahania dopasowywać się do nieoczekiwanych sytuacji oraz związanych z tym zmian w planie.

Co więcej, jeśli nie jesteś osobą dokładną i cierpliwą, ta praca nie jest dla Ciebie. Detektywi muszą bowiem zwracać uwagę na szczegóły, aby niczego nie przeoczyć. Każde, nawet najdrobniejsze niedopatrzenie może przecież odbić się na bezpieczeństwie klienta i jego interesów.

Dobry detektyw to też człowiek, dla którego analiza złożonych sytuacji, łączenie faktów i wyciąganie logicznych wniosków nie stanowią problemu. To jednak nie wszystko — bardzo ważne są umiejętność zachowywania się naturalnie w trudnym środowisku pracy, działania pod presją czasu, szybkość podejmowania właściwych decyzji, dobra umiejętność prowadzenia samochodów i motocykli, umiejętność dochowania tajemnicy zleceń i lojalność względem zleceniodawcy. Z tego powodu cenne są zdolności interpersonalne oraz wiedza z zakresu psychologii i socjotechniki, a także odpowiednia sprawność fizyczna.

Detektyw w swojej pracy nieustannie uczy się i rozwija, rozbudowując swój warsztat umiejętności. Musi być utylitarny i wielozadaniowy, a także cechować się naturalną odwagą. Rozwiązując problemy klientów i dążąc do ustalenia faktów, detektyw powinien być zaangażowany i cechować się szerokim polem widzenia. Tylko ponadprzeciętne zaangażowanie, wytrwałość, dyscyplina i ciągłe uczenie się sprawią, że będziesz jednym z niewielu dobrych detektywów, którzy będą pracować w zawodzie usług detektywistycznych.

Dobry detektyw to też człowiek, dla którego analiza złożonych sytuacji, łączenie faktów i wyciąganie logicznych wniosków nie stanowią problemu. To jednak nie wszystko — bardzo ważne są umiejętność zachowywania się naturalnie w trudnym środowisku pracy, działania pod presją czasu, szybkość podejmowania właściwych decyzji, dobra umiejętność prowadzenia samochodów i motocykli, umiejętność dochowania tajemnicy zleceń i lojalność względem zleceniodawcy. Z tego powodu cenne są zdolności interpersonalne oraz wiedza z zakresu psychologii i socjotechniki, a także odpowiednia sprawność fizyczna.

Detektyw w swojej pracy nieustannie uczy się i rozwija, rozbudowując swój warsztat umiejętności. Musi być utylitarny i wielozadaniowy, a także cechować się naturalną odwagą. Rozwiązując problemy klientów i dążąc do ustalenia faktów, detektyw powinien być zaangażowany i cechować się szerokim polem widzenia. Tylko ponadprzeciętne zaangażowanie, wytrwałość, dyscyplina i ciągłe uczenie się sprawią, że będziesz jednym z niewielu dobrych detektywów, którzy będą pracować w zawodzie usług detektywistycznych.