... ...

ZDRADA MAŁŻEŃSKA I JEJ KONSEKWENCJE

Zdrada małżeńska to efekt braku emocjonalnego przywiązania, trudnej sytuacji pomiędzy partnerami, braku zrozumienia potrzeb swojego partnera, chwilowej słabości charakteru i potrzeby zmiany czegoś. Jest to też przede wszystkim dotkliwe i bolesne oszustwo swojego partnera, które trudno wytłumaczyć. Najczęstsze argumenty osoby, która zdradziła to wszystkie wymienione powyżej, a także w zależności od osobistej sytuacji i wzajemnych relacji, mogą nieco się różnić. Sedno zdrady małżeńskiej czy partnerskiej jest jednak związane z poczuciem samotności i wewnętrznej pustki, wyobcowania i bólu duszy, który pcha w coś innego. Chęć zmiany sytuacji, którą nie do końca rozumiemy, a która przytłacza i dołuje, jest ważniejsza w tym czasie niż cokolwiek innego. Sprawia, że osoba, która zdradza potrzebuje i oczekuje zrozumienia, a nawet akceptacji dla swojego postępowania.

Gdy doszło już do zdrady, często pojawiają się wyrzuty sumienia względem swojego małżonka czy też partnera, a później również względem siebie. Rozpoczyna się walka ze swoimi zasadami, przekonaniami, etyką i moralnością, które ucierpiały poprzez zdradę. Włącza się też mechanizm samo przekonania, że to nam w tamtym czasie pomogło i zaczynamy powoli akceptować taki stan rzeczy. Konsekwencje zdrady mogą być jednak, opłacone rozbiciem nie tylko związku, ale i rodziny. Zerwane więzi rodzinne i cały szereg sytuacji stresowych z tym związanych, powoduje, że w końcu dociera do nas sens znaczenia zdrady, która teraz boli po równo obydwie strony.

Kobieta w czerwonej sukience w hotelu