... ...

Detektywi działają na wielu płaszczyznach i przy różnego rodzaju sprawach. Sprawy rozwodowe to „chleb powszedni” pracy detektywa. Tutaj dostarczamy dowodów w postaci materiałów: fotografie, filmy wideo, a także rozpytania i ustalenia, które w całości stanowić będą mocny materiał dowodowy do sprawy rozwodowej. Dzięki licznym umiejętnościom, doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy (bo każda sprawa jest inna) detektyw zaplanuje strategię działania i będzie ją realizował, aby uzyskać najlepszy efekt swoich działań. Dostarczanie wiarygodnych informacji, materiałów i faktów, a także profesjonalna współpraca czynią z niego sojusznika dla osób mających trudności w swoich małżeństwach.

Statystyki dotyczące rozwodów

Statystyki dotyczące związków wydają się niepokojące: liczba ślubów maleje, natomiast liczba rozwodów niechlubnie rośnie. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią jasno, że do uzyskania rozwodu muszą zostać spełnione dwa warunki: zupełny oraz trwały rozpad pożycia, co po prostu oznacza, że między małżonkami przestają istnieć więzi: emocjonalna, fizyczna i ekonomiczna. 

Według GUS mediana wieku rozwodzących się osób wynosi 42,6 lat. Kobiety najczęściej chcą rozwodu w małżeństwach trwających do 14 lat, a mężczyźni po 20 latach związku. W większości przypadków to kobiety wychodzą z inicjatywą – w roku 2020 ponad 66% pozwów wniosły żony, jednak zdecydowana większość spraw rozpoczętych w ten sposób zakończyła się bez orzekania o winie.

Z informacji podawanych przez GUS wiadomo, że małżeństwa w Polsce rozpadają się najczęściej z powodów:

 • niezgodności charakterów (46,3%),
 • zdrady (20,6%),
 • nadużywania alkoholu (14,1%),
 • nieporozumień finansowych (7,3%),
 • nagannego stosunku do rodziny (4,9). 

Pośród pozostałych przyczyn (6,8%) rozwodów zaliczono: nieobecność przez dłuższy czas, problemy mieszkaniowe, różnice światopoglądowe, niezaspokojenie potrzeb seksualnych.

Rozwód

Detektyw rozwody – kluczowy gracz w procesie rozwodu

Detektyw to osoba, której wkład w sprawy rozwodowe może okazać się nieoceniony. Poza prowadzeniem czynności oraz zbieraniem istotnych i potwierdzonych informacji może on dodatkowo okazać niezbędne wsparcie swoim zleceniodawcom, poprzez doradzanie
i obranie najlepszego sposobu działania. Bardzo ważne jest to, aby skorzystać z usług profesjonalnego detektywa, który posiada licencję detektywa oraz wpis do działalności regulowanej w MSWiA, a także posiada doświadczenie w prowadzeniu tak delikatnych spraw. Dzięki temu można mieć pewność, że materiał dowodowy będzie zgromadzony w sposób profesjonalny i legalny. Dodatkowo zgromadzony materiał dowodowy potwierdzi lub zaprzeczy nasze przypuszczenia dotyczące np. możliwej zdrady, zażywania narkotyków, prowadzenia nielegalnej działalności, a także da przewagę negocjacyjną z małżonkiem, nawet jeśli nie będziemy chcieli użyć tych dowodów w sądzie. 

Coraz częściej zdarza się, że klienci decydują się na skorzystanie z pomocy detektywa po rekomendacji uzyskanej od znajomego czy też znajomej, a także adwokata. Prawnicy mają świadomość, że zebrane materiały będą stanowić rzetelne dowody np. w sprawach:

 • rozwodowych z orzeczeniem o winie,
 • o przyznanie opieki rodzicielskiej,
 • o alimenty,
 • o podział majątku,

a także przy regulowaniu kwestii ponoszenia kosztów sądowych. Świadoma współpraca kancelarii adwokackich i biur detektywistycznych pozwala na osiąganie satysfakcjonujących rezultatów. Wsparcie detektywów przy sprawach rozwodowych stało się już powszechne
i prawnicy chętnie współpracują z detektywami. 

Jak detektyw od zdrad może pomóc?

Doświadczenie i umiejętności prywatnego detektywa skutecznie wspomagają klientów w rozwiązywaniu tego typu spraw. Skorzystanie z usług detektywa umożliwia zdobycie cennych materiałów, które mogą stać się dowodami w procesie  przy orzekaniu o winie jednego ze współmałżonków w przypadku zdrady. Jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa jest zdrada małżeńska. W sytuacji kiedy jedna strona zarzuca drugiej zdradę, warto udać się do detektywa, który ma możliwości przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia mającego na celu potwierdzenie bądź zaprzeczenie tym przypuszczeniom. Bardzo często zatrudnienie detektywa jest jedynym skutecznym sposobem na weryfikację podejrzeń. 

Rozwód

W czasie spotkania dotyczącego dowiedzenia zdrady detektyw przeprowadza wywiad z klientem, aby pozyskać szczegółowe informacje o współmałżonku. Praca detektywa polega na gromadzeniu materiałów w formie zdjęć, filmów, rozpytań i ustaleń, które mogą zostać wykorzystane jako materiał dowodowy przy sprawach rozwodowych. Działania detektywa prowadzą m.in. do ustalenia, czy współmałżonek zleceniodawcy przebywa w nieformalnym związku z inną osobą. Pozwalają także na pozyskanie informacji dotyczących kochanka/kochanki, tj. dane personalne, miejsce zamieszkania czy pracy oraz stan cywilny i rodzinny. Czynności detektywistyczne umożliwiają także dotarcie do potencjalnych świadków. Na podstawie zdobytych informacji detektyw przekazuje zainteresowanej osobie jednoznaczną odpowiedź, czy partner zdradza, co pozwala jej podejmować właściwe decyzje dotyczące przyszłości małżeństwa. 

Znaczenie dowodów od detektywa w sprawach rozwodowych

Skorzystanie z usług detektywistycznych w przypadku rozwodu niewątpliwe umożliwia zdobycie wiarygodnych dowodów w sprawie, co może mieć korzystny wpływ na przebieg procesu, a także prowadzić do osiągnięcia przewagi na sali sądowej. Zdobyte materiały w formie zdjęć, filmów, rozpytań, ustaleń i sprawozdań końcowych będących formą raportów z pewnością wspomagają procesy orzekania oraz ostateczną decyzję sądu.

W sprawach rozwodowych końcowe sprawozdania sporządzane przez prywatnego detektywa są dokumentem formalnym. W tego typu dokumentacji znajduje się opis przeprowadzonych czynności, a także zgromadzony materiał dowodowy. Dlatego też sąd wzywa na świadków detektywów, którzy zeznają przed sądem z dokonanych faktycznych ustaleń. Jego zeznania są traktowane przez sąd jako obiektywne i wiarygodne. Wezwany na świadka detektyw zwykle proszony jest o potwierdzenie informacji, które zawarł w raporcie
z przeprowadzonych czynności.

Techniki śledcze detektywa używane do wykrywania niewierności

Detektyw przeprowadza śledztwo w sposób dyskretny, poufny, profesjonalny i zgodny
z prawem. Na podstawie zdobytych materiałów sporządza on sprawozdanie końcowe potwierdzające stan faktyczny dokonanych ustaleń. Podstawową metodą pozyskiwania dowodów jest obserwacja współmałżonka zleceniodawcy, pozwalająca na ustalenie jego: 

 • harmonogramu dnia, 
 • sposobów poruszania się, 
 • metod kontaktowania się z innymi ludźmi, 
 • miejsc pracy,
 • kontaktów biznesowych, 
 • przyzwyczajeń, 
 • zainteresowań,
 • trybu życia,
 • form spędzania wolnego czasu,
 • aktywności podejmowanych zarówno w dzień, jak i w nocy.
Rozwód

Do sprawnego i szybkiego rozwiązania sprawy służą także: rozpytywanie osób ze środowiska współmałżonka zleceniodawcy, analiza źródeł otwartych oraz monitorowanie aktywności w portalach społecznościowych. Wszystkie te czynności pozwalają uzyskać jak najwięcej informacji o danej osobie. Kluczowymi aspektami są legalność i etyka zbierania dowodów – detektywi w swoich działaniach unikają naruszania prywatności i innych praw obywatelskich.

Jakie przydatne dowody w sądzie jest w stanie zebrać detektyw?

Zgodnie z prawem detektyw może dostarczać dowody w sprawie sądowej, jednak to sąd ocenia ich wiarygodność i przydatność, a następnie decyduje o ich dopuszczeniu bądź wykluczeniu. Warto pamiętać, że tylko profesjonalny, licencjonowany detektyw dostarcza legalne materiały, co daje przewagę w czasie sprawy rozwodowej. Dowodami zdobytymi przez detektywa na potrzeby rozwodu mogą być np.:

 • zdjęcia i filmy wideo,
 • informacje z portali społecznościowych, 
 • zeznania naocznych świadków,
 • zapisy z monitoringu,
 • składniki majątkowe: ruchomości, nieruchomości,
 • ślady materiałów genetycznych, itp.

Kiedy zatrudnić prywatnego detektywa w sprawie rozwodowej?

Zbieranie dowodów przy sprawie rozwodowej na własną rękę może okazać się czasochłonne i często ostatecznie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Takie działania zazwyczaj kończą się dekonspiracją jednego z małżonków, który może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zamontowanie np. nadajnika GPS w samochodzie współmałżonka. Warto pamiętać, że dowód uzyskany nielegalnie, może zostać nieuznany przez sąd bądź wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Dodatkowe silne zaangażowanie emocjonalne może uniemożliwiać prawidłową ocenę sytuacji faktycznej. 

Podsumowanie — Rozwód i rola Detektywa w nim

Samo udowodnienie zdrady jest trudnym zadaniem do zrealizowania we własnym zakresie, dlatego wyspecjalizowani detektywi zrobią to profesjonalnie i właściwie. Fachowa pomoc detektywa z pewnością dostarczy odpowiednie dowody, które zostaną przedstawione w sądzie. Detektywi posiadają technologicznie zaawansowany sprzęt i duże doświadczenie, które pozwolą im na zachowanie dyskrecji i skuteczności prowadzonych działań. Dodatkowo czynności detektywistyczne są legalne, co oznacza, że prowadząca je osoba ma prawo do zbierania dowodów i przekazywania ich zleceniodawcy. Niewątpliwie zaletami pracy detektywa przy rozwodzie są także: docieranie do świadków i rozmowa z nimi, jak również możliwość ustalenia danych personalnych i wiele innych możliwości.