Poszukiwanie osób

Osoby zaginione bądź też ukrywające się, poszukiwane są przez Naszych detektywów w oparciu o stosowanie praktycznych metod  poszukiwawczych i odbywają się na wielu płaszczyznach prowadzonych czynności.
Systematycznie i metodycznie uzyskujemy informacje, które następnie analizujemy i wytyczamy kierunek dalszych działań. 
Ściśle współpracujemy z rodziną osoby zaginionej (lub ukrywającej się), która na bieżąco informowana jest o postępach w prowadzonej sprawie.