... ...

OBSERWACJA

Podstawową formą pracy detektywa jest obserwacja. Zarówno czy ustaleń dokonujemy do spraw: rozwodowych, majątkowych, gospodarczych czy też w poszukiwaniu osób zaginionych lub ukrywających się, a także w celu ustalenia w jakim środowisku i towarzystwie przebywają nasze dzieci oraz w celu weryfikacji nadużyć pracowniczych takich jak np. świadczenie pracy u konkurencji.
Podejmowane czynności w zakresie obserwacji mają za zadanie ustalić: harmonogram dnia osoby obserwowanej, sposoby poruszania się (pieszo, samochód, środki transportu miejskiego), kontaktowanie się z innymi osobami, miejsca świadczenia pracy, kontaktów biznesowych, przyzwyczajania, aktywność w ciągu dnia lub nocy, sposoby komunikowania się np. telefon, mail, portale społecznościowe, a także zainteresowania osoby objętej obserwacją – „figuranta”. Obserwację można podzielić na: pieszą lub przy użyciu środka transportu (np. samochód). Zazwyczaj obie te formy przeplatają się wzajemnie, powodując zdobycie wiarygodnych i kompletnych informacji (zdjęcia, filmy, rozpytania i ustalenia wśród osób).
Detektyw robi zdjęcia przez okno
Detektyw robi zdjęcia profesjonalnym aparatem

OBSERWACJA MOBILNA

Obserwacja piesza jako najtrudniejsza forma obserwacji, wymaga doświadczonego i przede wszystkim zgranego zespołu detektywów, który prowadzić będzie czynności w sposób dyskretny i poufny, tak aby nie doszło do dekonspiracji prowadzonych czynności. Dlatego tak ważne jest aby na wstępnym etapie rozpoznania, właściwie oszacować siły i środki potrzebne do prawidłowej realizacji zlecenia. Na podstawie zdobytego doświadczenia w prowadzeniu obserwacji, można właściwie ocenić ile osób i w którym momencie realizacji zlecenia, będzie potrzebna optymalna obsada detektywów, tak aby klient nie ponosił dodatkowych kosztów.
Obserwacja „mobilna” przy użyciu środka transportu  (np. samochód, motocykl, rower itp.), to ruchome punkty obserwacyjne, mające za zadanie dokonywać ustaleń: tras przejazdu figuranta, miejsc postoju czy parkowania, sposobu i techniki jazdy (szybka, wolna, brawurowa itp.), a także odwiedzanych miejsc przez osobę obserwowaną. Do tego typu działań stosuje się urządzenia z tzw. techniki operacyjnej, mające na celu lokalizować i utrwalać prowadzone czynności w sposób ciągły.
Obszerny zakres czynności jaki prowadzony w trakcie obserwacji, wymusza wysoką jakość pracy detektywów wykonujących działania w trakcie zlecenia. Dlatego też prowadzenie obserwacji na tzw. „własną rękę” zwykle prowadzi do zdekonspirowania osoby lub osób, które próbowały obserwować figuranta i zamyka drogę do skutecznego ustalenia faktów. Zachęcamy więc Naszych klientów do skorzystania z naszych usług, które zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny, rzetelny, dyskretny i przede wszystkim skuteczny.