... ...

Czego nie może robić Prywatny Detektyw?

Prywatny detektyw to cenny sojusznik w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, biznesowej i prawnej. Posiada on szeroki wachlarz umiejętności i doświadczenia, które pomagają w odkrywaniu prawdy i doprowadzeniu do satysfakcjonującego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że działalność detektywa jest ściśle określona przez prawo i etykę zawodową, co nakłada pewne ograniczenia na jego działania.

Sprzęt detektywistyczny jakim dysponujemy

Czego nie może detektyw?

Pierwszym i najważniejszym aspektem, o którym należy pamiętać, jest to, że prywatny detektyw nie może działać wbrew prawu. Oznacza to, że nie może on:

 • Naruszać prywatności innych osób – podsłuchiwanie i włamywanie się do systemów informatycznych to tylko niektóre z przykładów nielegalnych metod, których detektyw nie może stosować.
 • Uzyskiwać informacji bez legalnego dostępu – detektyw nie może włamywać się do baz danych ani podsłuchiwać rozmów telefonicznych, aby uzyskać informacje.
 • Nagrywać rozmów bez zgody – rejestrowanie rozmów bez zgody wszystkich uczestników jest nielegalne i detektyw nie może tego robić.
 • Podejmować działań sprzecznych z prawem – detektyw nie może kraść, szantażować i zastraszać.
 • Działać na granicy prawa – detektyw musi zawsze zachować ostrożność i unikać działań, które mogłyby narazić jego klienta na odpowiedzialność karną.

Co zleceniodawca musi wiedzieć o współpracy z detektywem?

Zleceniodawca powinien być uczciwy, prawdomówny i szczery w kontaktach z detektywem – ukrywanie informacji co do sytuacji i zdarzeń, które w oczach klienta mogłyby go zdyskredytować lub też powodować niechęć detektywa do zajęcia się sprawą, nie jest dobrym rozwiązaniem. Detektyw nie ocenia zleceniodawcy, a skupia się na zbudowaniu planu działania, gdzie metody, formy i środki są zawsze indywidualnie dobierane.

Wprowadzenie zatem w błąd detektywa lub świadome zatajenie przed nim prawdy, powoduje, że może dojść do trudnej sytuacji i detektyw nie będzie w stanie pomóc swojemu klientowi. Detektyw zazwyczaj porusza się w trudnym środowisku, gdzie emocje, konflikty i kłamstwa, mogą powodować zniekształcony obraz ustalanej prawdy. Dlatego też ustalając fakty dla swojego klienta, które mają mu przynieść wymierne korzyści, detektyw musi mieć wiarygodną wiedzę już na początku podjętej współpracy.

Detektyw w trakcie pracy w terenie

Co legalnie może zrobić detektyw w Twojej sprawie?

 • Przeprowadzić obserwację i dochodzenie – detektyw może: prowadzić obserwację osób, miejsc i rzeczy przy użyciu środków transportu na, które posiada uprawnienia (samochody, motocykle, łodzie itp.), a także przy użyciu specjalistycznego sprzętu jak: drony, kamery termowizyjne i noktowizyjne, aparaty fotograficzne z teleobiektywami, kamery kamuflowane i wiele innych. Detektyw jest uprawniony do rozpytywania osób
  w miejscu ich zamieszkania czy też pracy w celu uzyskania informacji. Prowadzenia wywiadu środowiskowego wśród sąsiadów i współpracowników. Dodatkowo może zbierać informacje z różnych źródeł, a także występować z wnioskami do organów
  i urzędów państwowych w celu uzyskania informacji oraz dokumentować swoje ustalenia.
 • Uzyskać legalnie informacje i dane – detektyw może gromadzić informacje
  z ogólnodostępnych źródeł, takich jak rejestry publiczne, bazy danych i media społecznościowe. 
 • Pomoże w rozwiązaniu problemów – detektyw może pomóc w rozwiązaniu różnorodnych problemów, takich jak: oszustwa, zaginięcia osób, zdrady małżeńskie, kradzieże, sprawy rodzinne, sprawy gospodarcze i karne, sprawy spadkowe, ustalanie dłużników i wiele innych.
 • Dostarczy rzetelne raporty i dokumentacje – detektyw sporządza szczegółowe sprawozdania końcowe, będące formą raportu z przeprowadzonych ustaleń, obserwacji
  i dochodzeń, które zawierają niepodważalne dowody do przeprowadzonej sprawy.

Zapewni współpracę opartą na zaufaniu i transparentności – skuteczna współpraca z prywatnym detektywem opiera się na zaufaniu, uczciwości i wzajemnym szacunku.

Zleceniodawca musi jasno określić swoje oczekiwania i dostarczyć detektywowi wszystkich niezbędnych informacji, jednocześnie w pełni współpracując z detektywem. Detektyw z kolei przekazuje rzetelne i wiarygodne informacje klientowi, a także optymalnie dobiera siły i środki, które pozwolą na właściwe zrealizowanie prowadzonej sprawy. 

Co legalnie może zrobić detektyw w Twojej sprawie?

Przestrzeganie zasad uczciwości i respektowanie granic legalności i etyki zawodowej przy współpracy z detektywem przynosi szereg korzyści:

Większe zaufanie i transparentność – otwarta i szczera komunikacja między zleceniodawcą, detektywem buduje atmosferę zaufania, która jest niezbędna do efektywnej współpracy. Zleceniodawca ma pewność, że detektyw działa w jego najlepszym interesie i z poszanowaniem obowiązujących norm.

Skuteczne działania – mogą być prowadzone tylko przy pełnej współpracy klienta z detektywem.  Zleceniodawca precyzyjnie formułuje oczekiwania, a detektyw określa plan zlecenia i sposoby jego realizacji, koncentrując się na realnych celach. 

Unikanie nieporozumień i konfliktów – jasne określenie granic i obowiązków obu stron zapobiega nieporozumieniom i konfliktom. Zleceniodawca wie, czego może oczekiwać od detektywa, a detektyw zapewnia podejmowanie czynności w ramach obowiązującego prawa.

Ochrona prawna – przestrzeganie zasad legalności i etyki chroni zarówno zleceniodawcę, jak i detektywa przed odpowiedzialnością karną. Działanie w granicach prawa minimalizuje ryzyko negatywnych konsekwencji, takich jak sankcje karne lub odszkodowania.

Biznesman czyta gazetę

Przykładowe scenariusze czego nie może detektyw, a co może w zamian:

Aby lepiej zilustrować ograniczenia i możliwości prywatnego detektywa, przedstawmy kilka przykładowych scenariuszy:

Scenariusz 1:

Zleceniodawca prosi detektywa o włamanie się do komputera osoby trzeciej, aby uzyskać dowody na niewierność. Detektyw odmawia ponieważ takie działanie jest nielegalne i mogłoby narazić go na odpowiedzialność karną z art. 267§3 KK. Zamiast tego detektyw może zaproponować legalne metody pozyskania informacji i zbierania dowodów.

Scenariusz 2:

Zleceniodawca chce, aby detektyw podsłuchał rozmowę telefoniczną konkurenta biznesowego. Detektyw informuje klienta, że ​​jest to nielegalne i nie może tego zrobić. Może jednak zaproponować legalne sposoby na uzyskanie informacji o konkurencie, w ramach prowadzonych działań i pomóc np. w ustaleniu zarówno dostawców jak i odbiorców usług lub produktów.

Scenariusz 3:

Zleceniodawca prosi detektywa o zastraszenie świadka, aby nie zeznawał w sądzie. Detektyw stanowczo odmawia ponieważ takie działanie jest nielegalne. Zamiast tego detektyw może zaproponować legalne sposoby na zdyskredytowanie zeznań świadka lub podważenie jego wiarygodności, przeprowadzając dochodzenie i sięgając np. w przeszłość świadka.

Podsumowanie

Prywatny detektyw to nie telewizyjny aktor w popularnych serialach, który może zrobić wszystko. Jest on profesjonalistą, który działa w granicach prawa i etyki zawodowej. Zrozumienie tych kwestii i budowanie opartej na zaufaniu relacji z detektywem, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w prowadzonym dochodzeniu.

Pamiętajmy, że uczciwość, szacunek dla praw innych osób i przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych to fundament efektywnej i owocnej współpracy z prywatnym detektywem.

Operand - Prywatny Detektyw