Poszukiwanie osób

Osoby zaginione bądź też ukrywające się, poszukiwane są przez Naszych detektywów w oparciu o stosowanie praktycznych metod  poszukiwawczych i odbywają się na wielu płaszczyznach prowadzonych czynności.
Systematycznie i metodycznie uzyskujemy informacje, które następnie analizujemy i wytyczamy kierunek dalszych działań.

Ściśle współpracujemy z rodziną osoby zaginionej (lub ukrywającej się), która na bieżąco informowana jest o postępach w prowadzonej sprawie.

Dane kontaktowe
Telefon: +48 507-069-942
E-mail: biuro@operand.pl

Dane adresowe
Siedziba:
Al. Wojska Polskiego 207
41 – 200 Częstochowa
+48 507-069-942

Filia:
ul. Wrocławska 152
45 – 835 Opole
+48 507-069-942