Wywiad gospodarczy

Prowadzenie interesów biznesowych z uwagi na wymiar materialny charakteryzuje się ryzykiem, które każdy przedsiębiorca ponosi i jest jego świadomy. Ryzyko to jednak można w znaczny sposób zminimalizować, poprzez uzyskanie wielu informacji o kontrahencie w czasie podejmowania decyzji o współpracy, jak też na etapie zawierania umowy. Sporzą…dzane pisemne raporty powstałe na podstawie analizy podmiotu gospodarczego, pozwalają… w jednoznaczny sposób określić aktualny stan spółek. Przeprowadzamy następujące ustalenia:

  • badanie przeszłości firm
  • zbieranie opinii o kontrahencie
  • ocena wiarygodności składanych dokumentów
  • ujawnienie majątku ukrytego
  • ustalenie sytuacji prawnej kontrahentów
  • sprawdzenie wiarygodności kredytobiorców
  • ustalanie danych właścicieli
  • ustalanie powiązane z innymi podmiotami
  • sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, w tym weryfikacja stanu mają…tkowego oraz kondycji finansowej
Dane kontaktowe
Telefon: +48 507-069-942
E-mail: biuro@operand.pl

Dane adresowe
Siedziba:
Al. Wojska Polskiego 207
41 – 200 Częstochowa
+48 507-069-942

Filia:
ul. Wrocławska 152
45 – 835 Opole
+48 507-069-942