Weryfikatorki wierności

Zmieniający się światopogląd Polek i sposób patrzenia na przyszłe, wspólne życie z partnerem, spowodował iż również w Polsce powstaje nowa profesja zwana „honey-trapper”, w wolnym tłumaczeniu kobieta pułapka, zwana też weryfikatorką wierności czy też testerką wierności. Usługi te świadczone są przez niektóre biura detektywistyczne, które mają prawne ograniczenia co do realizacji takich zleceń, jednak posiadają odpowiednie osoby i doświadczenie przy tego typu sprawach. Spotkać też można ogłoszenia (głównie w internecie) gdzie pojedyńcze osoby oferują tego typu usługi. Jednak poziom i jakość usług wykonywanych przez te osoby jest oczywiście bardzo niski i przede wszystkim nieskuteczny. Wynika to w głównej mierze z braku doświadczenia w tego typu sprawach, a także z nieznajomości metod pracy operacyjnej.
       Tego typu działania przeprowadzane są gdy klientki chcą sprawdzić swojego partnera przed podjęciem decyzji o zawarciu związku małżeńskiego bądź też urodzeniu dziecka.
       Wokół tego tematu ostatnimi czasy zaczęło krążyć wiele spekulacji i wydumanych artykułów (powielanych w różnych publikacjach), które to zniekształcają prawdziwy obraz tego typu działań.
        Spróbujmy jednak na początku wyjaśnić czym jest weryfikacja wierności w rozumieniu świadczenia usług. Są to czynności polegające na ustaleniu i potwierdzeniu czy dana osoba jest lojalna, uczciwa i szczera wobec swojego partnera. Jest to ogólne pojęcie, które dla każdego z osobna będzie oznaczać zupełnie coś innego, z uwagi na przyjętą hierarchię wartości i ustalone zasady jakimi partnerzy kierują się w związku. To klientka wyznacza zachowania, które akceptuje bądź też nie u swojego partnera.
        Kim są weryfikatorki wierności? Otóż w zdecydowanej większości są to kobiety zamężne (rzadziej singielki), mające rodziny, o przeciętnej urodzie, charakteryzujące się: inteligencją, spostrzegawczością, umiejętnością odnalezienia się w różnych sytuacjach, błyskawicznym podejmowaniem decyzji, normami etycznymi i moralnymi nie pozwalającymi na ich przekroczenie w czasie wykonywanych czynności. Takich weryfikatorek na rodzimym rynku jest naprawdę niewiele. 
       Uciąć należy także spekulacje dotyczące rzekomych zleceń tzw. „łóżkowych”, gdyż jest to kompletną nieprawdą, a tego rodzaju usługi świadczą panie o innej przyjętej nazwie zwyczajowej.
         Jak działają weryfikatorki? Przystępując do wykonania zlecenia weryfikatorka posiada szczegółowe informacje na temat partnera klientki tj.: informacje na temat aktywności w ciągu dnia, zainteresowań, sposobu ubierania się, przyzwyczajeń, preferowanych typów kobiet itp. Dodatkowo przeprowadzana jest obserwacja przez detektywów, gdy klientka ma wątpliwości co do prawdomówności partnera i nie można jednoznacznie wytypować czasu i miejsca rozpoczęcia działań.
         Weryfikatorka zazwyczaj nie działa sama tzn. ma wsparcie kolegów, koleżanek (detektywów), którzy przebywają bezpośrednio, bądź też w okolicy miejsca czynności, zapewniając tym samym jej bezpieczeństwo. Miejscem takich działań mogą być np. puby, restauracje, siłownia, park itp. Weryfikatorka musi nawiązać kontakt z figurantem, a prowadząc rozmowę (która zazwyczaj jest utrwalana) próbuje zainteresować weryfikowanego swoją osobą. 
         W zależności od stopnia zainteresowania osobą weryfikatorki, figurant podejmuje dalsze działania bądź też, grzecznie dziękuje i nie podejmuje rozmowy bądź też określonych zachowań. Ważnym elementem jest tutaj to czy weryfikowany partner klientki próbuje nawiązać z weryfikatorką dalszy kontakt (głównie sms). Jeśli jest taki kontakt w tym momencie zazwyczaj kończy się czynności, z uwagi na podjęcie przez figuranta zachowań noszących znamiona flirtu i możliwości dalszych spotkań, a co za tym idzie uzyskane materiały są potwierdzeniem nieuczciwości partnera klientki.
         Zazwyczaj organizowane jest jedno spotkanie z figurantem, a sporadycznie organizuje się kolejne, ostateczne spotkanie. Zebrany materiał przekazywany jest klientce wraz z wyjaśnieniami co do charakteru spotkania.
         Pojawiają się też pytania i wątpliwości co do etyki prowadzonych czynności. Dlatego też w tego typu sprawach biorą udział weryfikatorki z odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem, które nie pozwala im na przekroczenie ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych. 
           Należy również pamiętać o tym, że to klientka zleca weryfikację, jednak formy i metody realizacji określa weryfikatorka wierności wspólnie z detektywami.

Dane kontaktowe
Telefon: +48 507-069-942
E-mail: biuro@operand.pl

Dane adresowe
Siedziba:
Al. Wojska Polskiego 207
41 – 200 Częstochowa
+48 507-069-942

Filia:
ul. Wrocławska 152
45 – 835 Opole
+48 507-069-942