Nieuczciwa konkurencja

Właściwie zarządzana firma w obecnej sytuacji rynkowej, musi stale monitorować swoich konkurentów aby odpowiednio oferować swoje produkty lub usługi. Często jednak  zdarzają się podmioty gospodarcze, które poprzez swoje nielegalne działania, psują rodzimy rynek powodując utratę zaufania do pewnego rodzaju segmentu branży, a to z kolei wiąże się z realną utratą zysków z prowadzonej działalności.
Dysponując doświadczeniem w tego typu sprawach, jesteśmy w stanie skutecznie obnażyć nieuczciwe działania konkurencji.

Dane kontaktowe
Telefon: +48 507-069-942
E-mail: biuro@operand.pl

Dane adresowe
Siedziba:
Al. Wojska Polskiego 207
41 – 200 Częstochowa
+48 507-069-942

Filia:
ul. Wrocławska 152
45 – 835 Opole
+48 507-069-942