Cennik

Przy wycenie zlecenia kierujemy się przede wszystkim jego: złożonością, trudnością, nakładem pracy detektywów,
a także ilością ustaleń potrzebnych do właściwego i skutecznego wykonania zlecenia.Każdy klient przed rozpoczęciem zlecenia informowany jest o finalnej kwocie jaką będzie musiał uiścić.Wszystkie dodatkowe i konieczne czynności w trakcie zlecenia, zawsze wymagają zgody zleceniodawcy.
Dane kontaktowe
Telefon: +48 507-069-942
E-mail: biuro@operand.pl

Dane adresowe
Siedziba:
Al. Wojska Polskiego 207
41 – 200 Częstochowa
+48 507-069-942

Filia:
ul. Wrocławska 152
45 – 835 Opole
+48 507-069-942